English | Slovensky
17. Marec 2022 Bratislava, Slovensko

3. Európske katolícke sociálne dni

Európa - za hranicami pandémie: nový začiatok

Európske spoločnosti v procese transformácie: kresťanský prínos k solidarite a sociálnej spravodlivosti

17. Marec 2022 - 3. Európske katolícke sociálne dni začnú v BratislaveAbout event Logo 3rd European Catholic Social Days
O podujatí

Toto stretnutie katolíkov z celého nášho kontinentu, ktorí sa venujú sociálnemu apoštolátu Cirkvi, poskytuje Cirkvi jedinečnú príležitosť zamyslieť sa nad jej poslaním v súčasnej spoločnosti.

Z celej Európy sa zídu biskupi, duchovní a laici všetkých vekových kategórií, aby diskutovali o dôležitých otázkach, ktoré sa týkajú Cirkvi, keď uvažuje o tom, ako čo najlepšie vyjsť v ústrety "radostiam a nádejam, obavám a túžbam" mužov a žien dobrej vôle v dnešnom svete.

Pápež František priniesol svieži a podnetný pohľad na mnohé otázky, ktoré sú jadrom hľadania identity súčasnej Európy, a na otázky, ktoré sú základom politickej diskusie na všetkých úrovniach. Týka sa to celého európskeho kontinentu, krajín Európskej únie i Európskej únie ako takej, ktorá po voľbách v máji minulého roka stojí pred obzvlášť náročnými výzvami. Cirkvi sa naskytá veľká príležitosť prispieť k úvahám o profile Európy do budúcnosti.

Sociálne dni vnímame ako mimoriadne významný moment v tomto procese uvažovania. Chceme spojiť diskusiu o Európe so sociálnou náukou Katolíckej cirkvi.

Organizátori

Komisia biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) je združenie biskupských konferencií Katolíckej cirkvi v členských štátoch Európskej únie, ktoré oficiálne zastupuje tieto biskupské konferencie v inštitúciách EÚ.

Rada biskupských konferencií Európy (latinsky: Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae) (CCEE) je konferencia predsedov 33 rímskokatolíckych biskupských konferencií Európy, luxemburského arcibiskupa, monackého arcibiskupa, maronitského katolíckeho arcieparchu Cypru, rímskokatolíckeho biskupa Kišiňova, rusínskeho katolíckeho eparchu Mukačeva a apoštolského administrátora Estónska.

Dikastérium pre podporu integrálneho ľudského rozvoja zriadil Svätý Otec František apoštolským listom zo 17. augusta 2016 v novom Motu proprio Humanam Progressionem. Od 1. januára 2017 vzniklo dikastérium zlúčením Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj, Pápežskej rady Cor Unum, Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a pútnikov a Pápežskej rady pre zdravotníckych pracovníkov. Súčasťou dikastéria sú Komisia pre charitu, Komisia pre ekológiu a Komisia pre zdravotníckych pracovníkov, z ktorých každá pôsobí podľa svojich noriem.

Konferencia biskupov Slovenska, zriadená Apoštolskou stolicou v roku 1993, je zhromaždením biskupov Slovenskej republiky, ktorí spoločne plnia pastoračné úlohy pre veriacich na svojom území s cieľom zväčšiť dobro, ktoré Cirkev ponúka ľuďom, najmä formami a spôsobmi apoštolátu, vhodne prispôsobenými okolnostiam času a miesta, podľa noriem práva.

Organizátori 3. Európske katolícke sociálne dni
Sponzori 3. Európske katolícke sociálne dni
Oficiálni sponzori podujatia

0

účastníkov

0

dni

0

hostí

Správy

Aktuálne informácie


Exarcha Dzyurakh: Pred očami sveta je jeden národ pribíjaný na kríž

Pred očami celého sveta je jeden európsky národ pribíjaný na kríž, „trestaný“ za to, že sa rozhodol žiť dôstojne a spravodlivo a že chce slobodne a sám rozhodovať o svojej budúcnosti. Počas Európskych katolíckych sociálnych dní to povedal apoštolský exarcha pre Ukrajincov byzantského obradu v Nemecku a Škandinávii Mons. Bohdan Dzyurakh.

23.3.2022, 07:45

Európske katolícke sociálne dni boli skúsenosťou synodálneho kráčania

Európske katolícke sociálne dni boli skúsenosťou synodálneho kráčania, pripomenul po ich skončení výkonný tajomník KBS Ivan Ružička, ktorý bol jedným z koordinátorov podujatia. Vyplynulo to zo štýlu práce a zloženia programu, ktorý počas štyroch dní absolvovalo vyše dvesto ľudí osobne v Bratislave a stovky ľudí online z celého sveta.  

21.3.2022, 11:53

V hlavnom meste Slovenska sa skončili Európske katolícke sociálne dni

Vyše 200 delegátov - biskupov, kňazov, zasvätených a laikov, vrátane predsedu CCEE Gintarasa Grušasa, predsedu COMECE kardinála Jeana-Claude Hollericha a kardinála Michaela Czerneho, sa v tieni vojnového konfliktu v susednej Ukrajine počas štyroch dní zamýšľali nad novým začiatkom v Európe po pandémii.

20.3.2022, 14:00

Kardinál Hollerich v Bratislave: Modlite sa a postite sa za mier na Ukrajine

V Bratislave vyvrcholil program tretích Európskych katolíckych sociálnych dní. Záverečným bodom programu bola svätá omša v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Hlavným celebrantom a kazateľom bol kardinál Jean-Claude Hollerich, predseda Komisie biskupských konferencií Európskej únie (COMECE).

20.3.2022, 11:30

Predseda KBS: Vďaka za dôveru, ktorú ste dali Slovensku a Bratislave

V Bratislave vrcholí program Európskych sociálnych dní. Hostiteľom podujatia bola Konferencia biskupov Slovenska (KBS). V plnom znení prinášame záverečný príhovor bratislavského arcibiskupa metropolitu a predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislava Zvolenského.

20.3.2022, 10:45

Zobraziť všetky správy

Hostia

zoznámte sa s našimi hosťami a moderátormiJ. Em. Mons. Jean-Claude Hollerich SJ

J. Em. Mons. Jean-Claude Hollerich SJ

Predseda Komisie biskupských konferencií EU (COMECE)

H. Em. Card. Michael F. Czerny SJ

H. Em. Card. Michael F. Czerny SJ

Prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj

J. Ex. Mons. Gintaras Grušas

J. Ex. Mons. Gintaras Grušas

Predseda Rady európskych biskupských konferencií (CCEE)

J. Ex. Mons. Stanislav Zvolenský

J. Ex. Mons. Stanislav Zvolenský

Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS)

J. E. Zuzana Čaputová

J. E. Zuzana Čaputová

Prezidentka Slovenskej republiky

J. E. Eduard Heger

J. E. Eduard Heger

Predseda vlády Slovenskej republiky

Rev. Martin Michalíček

Rev. Martin Michalíček

Generálny sekretár CCEE

Prof. Sr. Cécile Renouard RA

Prof. Sr. Cécile Renouard RA

Profesorka v Centre Sévres, ESSEC business school, Sciences Po and Mines ParisTech, Francúzsko

Prof. Rev. Miloš Lichner SJ

Prof. Rev. Miloš Lichner SJ

Teologická fakulta, vicerektor Trnavskej Univerzity, ex-prezident Európskej spoločnosti pre Katolícku teológiu, Slovensko

J. Ex. Mons. Antoine Hérouand

J. Ex. Mons. Antoine Hérouand

Predseda Komisie COMECE pre sociálne otázky

J. Ex. Mons. Giampaolo Crepaldi

J. Ex. Mons. Giampaolo Crepaldi

Predseda Komisie CCEE pre sociálnu pastoračnú starostlivosť

J. Ex. Dubravka Šuica

J. Ex. Dubravka Šuica

Vice-prezidentka Komisie EU pre demokraciu a demografiu, Chorvátsko

Prof. Gian Carlo Blangiardo

Prof. Gian Carlo Blangiardo

Predseda štátneho talianskeho štatistického úradu (Istat)

Nicola Speranza

Nicola Speranza

Generálny sekretár FAFCE

J. Ex. Mons. Paul Tighe

J. Ex. Mons. Paul Tighe

Sekretár Pápežskej rady pre kultúru, Vatikán

Miriam Lexmann

Miriam Lexmann

Členka Komisie Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne záležitosti, Slovensko

Sarah Prenger

Sarah Prenger

Predsedkyňa Medzinárodného hnutia mladých kresťanských robotníkov, Nemecko

J. E. Milan Krajniak

J. E. Milan Krajniak

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

J. Ex. Mons. Bohdan Dzyurakh

J. Ex. Mons. Bohdan Dzyurakh

Ukrajinská gréckokatolícka Cirkev

Rev. Luis Okulik

Rev. Luis Okulik

CCEE

Josianne Gauthier

Josianne Gauthier

Generálna sekretárka CIDSE

Rev. Manuel Barrios Prieto

Rev. Manuel Barrios Prieto

Generálny sekretár COMECE

Maria Nyman

Maria Nyman

Generálna sekretárka Caritas Europa

Meisa Dano

Meisa Dano

Členka Rady Caritas, Fínsko

Dr. Balázs Molnár

Dr. Balázs Molnár

Viceprezident Inštitútu Márie Koppovej/alebo Maria Kopp pre demografiu a rodinu, Maďarsko

H. Em. Prof. Dr.phil. Helga Kromp-Kolb

H. Em. Prof. Dr.phil. Helga Kromp-Kolb

Emeritná riaditeľka Centra pre globálnu zmenu a trvalú udržateľnosť na Univerzite prírodných zdrojov a vied o živote, Viedeň, Rakúsko

Marie Lavall

Marie Lavall

Celosvetová predsedníčka FIMCAP (Medzinárodná federácia katolíckych farských hnutí mládeže), Nemecko

Philippe Lamberts

Philippe Lamberts

Predseda parlamentnej skupiny Zelených/Európskej slobodnej aliancie, Európsky parlament, Belgicko

Luca Jahier

Luca Jahier

Člen a bývalý predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Domingo Sugranyes Bickel

Domingo Sugranyes Bickel

Riaditeľ multidisciplinárnych seminárov Nadácie Pavla VI na tému “Digitálna stopa, nevoľníctvo alebo služba?“ a “Práca sa mení“, Španielsko

Daniel Guéry

Daniel Guéry

Chargé de Mission at the French Bishops’ Conference, Coordinator of the platform of Catholic-inspired INGOs accredited at the Council of Europe, Founding member of the World Forum of INGOs of Catholic inspiration

Ulrich Hemel

Ulrich Hemel

Predseda Federácie katolíckych podnikateľov (BKU) v Nemecku, člen UNIAPAC

Program

Speeches and activitiesv hoteli Crowne Plaza

Hlavný celebrant:
J.E. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita, predseda Konferencie biskupov Slovenska

v hoteli Crowne Plaza

Hlavný celebrant:
J.Em. kardinál Michael F. Czerny, SJ, prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj

v hoteli Crowne Plaza

 • J.E. Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska
 • J.E. Mons. Gintaras Grušas , predseda Rady európskych biskupských konferencií (CCEE)
 • J.Em. kardinál Jean-Claude Hollerich, SJ, predseda Komisie biskupských konferencií EÚ (COMECE)
 • J.Em. kardinál Michael F. Czerny, SJ, prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj
 • J. E. Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky

Moderátor: o. Martin Michalíček, generálny sekretár CCEE

ANALÝZA: SKÚMANIE SOCIÁLNYCH VÝZIEV V SÚČASNEJ EURÓPE A CESTA K OBNOVE

Idea: Analýza sociálnej situácie v Európe v kontexte pandémie COVID-19 a obnovy z integrálneho hľadiska (antropologického, sociálno-ekonomického a sociálno-ekologického)
 • 11:30 - 12:00 Sociálno-ekonomický pohľad
  Prof. Cécile Renouard, RA, profesorka na Centre Sèvres, ESSEC business school, SciencesPo a Mines ParisTech, Francúzsko
 • 12:00 - 12:30 Teologicko-antropologický pohľad
  Prof. Miloš Lichner, SJ, Teologická fakulta, prorektor Trnavskej univerzity; bývalý predseda Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu, Slovensko
 • 12:30 - 13:00 Otázky a odpovede
  Moderátori: J.E. Mons. Antoine Hérouard, predseda Sociálnej komisie COMECE, o J.E. Mons. Giampaolo Crepaldi, predseda Komisie CCEE pre sociálnu pastoračnú starostlivosť

DEMOGRAFICKÁ ZMENA A RODINNÝ ŽIVOT

Idea: Diskusia o úbytku obyvateľstva, rastúcich rozdieloch medzi vidiekom a mestom v Európe a o význame rodiny ako základnej bunky spoločnosti
 • 15:00 - 15:10 Úvodné video posolstvo
  J.E. Dubravka Šuica, podpredsedníčka Európskej komisie, komisárka pre demokraciu a demografiu
 • 15:10 - 15:30 Hlavná prednáška
  Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • 15:30 - 16:00 Panelová diskusia
  Prof. Gian Carlo Blangiardo, Predseda štátneho talianskeho štatistického úradu (Istat)
  Meisa Dano, členka Rady Caritas, Fínsko
  Balázs Molnár, Viceprezident Inštitútu Márie Koppovej/alebo Maria Kopp pre demografiu a rodinu, Maďarsko
 • 16:00 - 16:30 Otázky a odpovede
  Moderátor: Nicola Speranza, generálny sekretár FAFCE, Taliansko
 • 16:30 - 18:00 Workshopy

v Dóme sv. Martina

v hoteli Crowne Plaza

TECHNOLOGICKÁ A DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA

Idea: analýza digitálnej a technologickej transformácie, posudzovanie jej etických a antropologických dôsledkov a diskusia o tom, ako môže digitalizácia pomôcť každému v úsilí o dôstojný život
 • 9:00 - 9:30 Hlavná prednáška
  J. E. Mons. Paul Tighe, sekretár Pápežskej rady pre kultúru, Svätá stolica
 • 9:30 - 10:00 Panelová diskusia
  Sarah Prenger, emeritná predsedníčka Medzinárodného hnutia kresťanských pracovníkov, Nemecko
  Prof. Dr. Ulrich Hemel, predseda Federácie katolíckych podnikateľov (BKU) v Nemecku, člen UNIAPAC
  Miriam Lexmann, členka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci Európskeho parlamentu (EĽS), Slovensko
 • 10:00 - 10:30 Otázky a odpovede
  Moderátor: Mr. Domingo Sugranyes Bickel, Riaditeľ multidisciplinárnych seminárov Nadácie Pavla VI na tému “Digitálna stopa, nevoľníctvo alebo služba?“ a “Práca sa mení“, Španielsko
 • 10:30 - 12:00 Workshopy

Hlavný celebrant:
J.E. Mons. Gintaras Grušas, predseda Rady európskych biskupských konferencií (CCEE)

v hoteli Crowne Plaza

Presentation by
Mr. Daniel Guéry, Chargé de Mission at the French Bishops’ Conference, Coordinator of the platform of Catholic-inspired INGOs accredited at the Council of Europe, Founding member of the World Forum of INGOs of Catholic inspiration

EKOLOGICKÁ ZMENA

Idea: diskusia o naliehavej potrebe ekologického obrátenia a výzve formovať zmenu/transformáciu v prospech všetkých, ako zdôrazňuje Laudato si'
 • 15:30 - 16:00 Hlavná prednáška
  em. Prof. Dr.phil. Helga Kromp-Kolb, emeritná riaditeľka Centra pre globálnu zmenu a trvalú udržateľnosť na Univerzite prírodných zdrojov a vied o živote, Viedeň, Rakúsko
 • 16:00 - 16:30 Panelová diskusia
  J.E. Mons. Bohdan Dzyurakh, Ukrajinská gréckokatolícka cirkev, Nemecko
  Marie Lavall, celosvetová predsedníčka FIMCAP (Medzinárodná federácia katolíckych farských hnutí mládeže), Nemecko
  Philippe Lamberts,predseda parlamentnej skupiny Zelených/Európskej slobodnej aliancie, Európsky parlament, Belgicko
 • 16:30 - 17:00 Otázky a odpovede
  Moderátor: o. Luis Okulik, CCEE
 • 17:00 - 18:30 Workshopy

v hoteli Crowne Plaza

Program „Romaňi kereka” (Rómske koleso) v podaní rómskeho tanečného súboru „Čiriklore” (Vtáčatá) bol vytvorený na počesť rómskym umelcom pôsobiacim na Slovensku a v blízkych stredoeurópskych krajinách. Zobrazuje čriepky zo života viacgeneračnej rómskej rodiny kočovných umelcov a je aj krásnou oslavou autentického kresťanstva. Väčšina z tancov mala premiéru na sídlisku Luník IX, pri príležitosti stretnutia Svätého Otca s Rómami, 14.9.2021. ROMAŇI KEREKA je oslavou materstva, spoločenstva a viery v dobrú rómsku rodinu.

Film Slobodní je dokumentárny film o tom, že človek môže zmeniť svet, ale nemôže to urobiť sám. Zobrazuje príbeh priateľstva Silva Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorí zohrali dôležitú úlohu v rozvoji duchovného života a v boji proti totalite v Československu.

ZÁVERY Z WORKSHOPOV: AKO FORMOVAŤ TRANSFORMÁCIU NA NOVÚ EURÓPU K NOVEJ EURÓPE?

Idea: spravodajcovia podávajú správy z workshopov a prezentujú svoje závery, o ktorých sa bude diskutovať na plenárnom zasadaní
 • Maria Nyman, generálna sekretárka Caritas Europa
 • Luca Jahier,člen a bývalý predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru
 • Josianne Gauthier, generálna sekretárka CIDSE

Moderátor: o. Manuel Barrios Prieto, generálny sekretár COMECE

 • J.E. Mons. Stanislav Zvolenský , bratislavský arcibiskup, predseda Konferencie biskupov Slovenska
 • J.E. Mons. Gintaras Grušas, predseda Rady európskych biskupských konferencií (CCEE)
 • J.Em. kardinál Jean-Claude Hollerich, SJ, predseda Komisie biskupských konferencií EÚ (COMECE)

Hlavný celebrant:
J.Em. kardinál Jean-Claude Hollerich, SJ., predseda Komisie biskupských konferencií EÚ (COMECE)

Dokumenty

Dokumenty na voľné použitieNázov Popis Formát
Jean-Claude Hollerich Tlačová konferencia Vatikán PDF 40Kb
Peter Turkson Tlačová konferencia Vatikán PDF 139Kb
Gintaras Grušas Tlačová konferencia Vatikán PDF 25Kb
Stanislav Zvolenský Tlačová konferencia Vatikán PDF 24Kb
Press Kit Tlačová konferencia Vatikán PDF 130Kb
PROGRAM EURÓPSKE KATOLÍCKE SOCIÁLNE DNI V BRATISLAVE PDF 4.8Mb
Stanislav Zvolenský Homília 17 March PDF 106kb
Michael Czerny Homília 18. Marca PDF 95kb
Pápež František Príhovor 18. Marca PDF 132kb
Stanislav Zvolenský Príhovor 18. Marca PDF 81kb
Michael Czerny Príhovor 18. Marca PDF 100kb
Zuzana Čaputová Príhovor 18. Marca PDF 80kb
Jean Claude Hollerich Príhovor 18. Marca PDF 363kb
Gintaras Grušas Príhovor 18. Marca PDF 130kb
Miloš Lichner Prednáška 18. Marca PDF 65kb
Dubravka Šuica Prednáška 18. Marca PDF 216kb
Milan Krajniak Prednáška 18. Marca PDF 57kb
Gian Carlo Blangiardo Prednáška 18. Marca PDF 987kb
Meisa Dano Prednáška 18. Marca PowerPoint 1.9Mb
Balázs Molnár Prednáška 18. Marca PowerPoint 1.4Mb
Reverend Krieger Modlitba 18. Marca PDF 158kb
Paul Tighe Prednáška 19. Marca PowerPoint 69kb
Sarah Prenger Prednáška 19. Marca PDF 2.4Mb
Ulrich Hemel Prednáška 19. Marca PDF 66kb
Daniel Guéry Prednáška 19. Marca PDF 227kb
Helga Kromp-Kolb Prednáška 19. Marca PowerPoint 11.4Mb
Bohdan Dzyurakh Prednáška 19. Marca PDF 82kb
Marie Lavall Prednáška 19. Marca PDF 75kb
Miriam Lexmann Prednáška 19. Marca PDF 83kb
Gintaras Grušas Homília 19. Marca PDF 91kb
Stanislav Zvolenský Záverečný príhovor 20. Marca PDF 74kb
Gintaras Grušas Záverečný príhovor 20. Marca PDF 99kb
Jean-Claude Hollerich Záverečný príhovor 20. Marca PDF 68kb
Jean-Claude Hollerich Homília 20. Marca PDF 74kb
Josianne Gauthier Výstup z workshopov PDF 71kb
Liturgia 17. marec 2022 Katedrála sv. Martina PDF 1.3Mb
Liturgia 18. marec 2022 Trojička - Kostola sv. Jána z Mathy PDF 2.2Mb
Liturgia 19. marec 2022 Trojička - Kostola sv. Jána z Mathy PDF 1.1Mb
Liturgia 20. marec 2022 Katedrála sv. Martina PDF 931kb


StreamingKontakt